Llibret textos falla diseño Valencia
diseño, prensa

Contra la coentor

Els dissenyadors tenim una tipografia maleïda, un tipus de lletra, una font a la que tenim una cruel aversió: Comic Sans. No (només) per lletja sino per la seua popularització que ha portat un ús inadequat, un caràcter infantil malament aplicat tant a certificats de metges com a cartells de festes patronals. I així és com aquesta tipografia troba el seu caldo de cultiu a les Falles, a on es converteix en una mena de lletgisme, sent ràpidament adoptada com a tipus de lletra pseudo-oficial de les festes, fent-se servir des dels rètols explicatius dels monuments als noms dels falleros serigrafiats als forros polars de cada casal, passant per la senyalització municipal de les zones d’aparcament o els preus dels masclets a la pirotècnia del barri. Continuar leyendo…

Standard
diseño, frases

“Be culturally literate, because if you don’t have any understanding of the world you live in and the culture you live in, you’re not going to express anything to anybody else”

- Paula Scher

“Sé culto, porque si no tienes ningún conocimiento del mundo en que vives y la cultura en la que vives, no vas a poder expresar nada a nadie”

Cita
Pla Cultura Valencia
diseño, Valencia

Grupo de trabajo para diagnosticar el sector del diseño en la Comunitat Valenciana

He sido invitado a formar parte, junto a una quincena de profesionales del sector de la arquitectura y el diseño, en el Plan Estratégico de Cultura impulsado por la Conselleria de Educación, Investigación y Cultura. Encargado al grupo de trabajo Econcult, perteneciente a la Facultat d’Economia Aplicada de la Universitat de València, el fin pasa por generar un Código de Buenas Prácticas y Plan Estratégico para decidir el marco y los objetivos de la Cultura en la Comunitat Valenciana. Continuar leyendo…

Standard